O nás          Stavební činnost          Inženýrská činnost          Reference          Kontakty

 
OdrážkaStavební činnost
odrazkaNová výstavba
V rámci nové výstavby zajišťujeme zákazníkům realizace novostaveb tzv. "Na zelené louce". V případě potřeby jsme schopni, nejen v rámci přípravných prací, provést i demolice stávajících objektů.
Novou výstavbu jsme schopni zajistit formou "Na klíč", tedy od zahájení stavebních prací až po její uvedení do provozu nebo realizujeme stavební práce pouze do předem stanovené rozpracovanosti objektu - například dodávka "Hrubé stavby".
Předpokladem pro zahájení stavebních prací je schválená pojektová dokumentace a platné stavební povolení, případně ohlášení prací. Zajištění těchto potřebných dokumentů nabízíme také, v rámci produktu inženýská činnost.
odrazkaRekonstrukce
Rekonstrukce stavebních objektů je cestou ke zhodnocení stávajících nemovitostí při které oproti nové výtavbě zůstává zachován určitý, předem daný rozsah původního objektu. Stávající konstrukce mohou být z části odbourány. Následně již probíhají stavební práce obdobně jako u nové výstavby.
Charakteristika stavebních prací a použité technologie jsou přizpůsobeny charakteru stavby i původně použitým materiálům, případně dalším požadavkům (například požadavky Úřadu památkové péče).
Obdobně jako u nové výstavby, je předpokladem k zahájení prací opatření nutné projektové dokumentace a dalších dokumentů.
odrazkaStavební údržba
Stavební údržba je zjednodušenou formou rekonstrukce objektů, kdy jsou stavební práce realizovány jako prevence za účelem prodloužení životnosti jednotlivých komponent stavby, případně za účelem odstranění vznikajících nebo již vzniklých poruch stavby. Charakter těchto prací (často drobného rozsahu) je oproti rekonstrukcím většinou omezen na jednu až několik málo profesí.
Stavební údržbu zajišťujeme pouze pro stávající klientelu a naše partnery.
 
projektant
Zámeček
Spindler
linka
logo_plus4u.jpg
We use Plus4U powered by Unicorn Universe