O nás          Stavební činnost          Inženýrská činnost          Reference          Kontakty

 
OdrážkaO nás
odrazkaTradice
Stavební společnost DD SYSTEM CZ, s.r.o. byla založena v roce 1998 a její hlavní náplní se stala realizace rodinných domů na klíč pro privátní klientelu. V současné době je DD SYSTEM CZ, s.r.o. součástí holdindu Plus4U a.s.
Skladba zakázek se v průběhu let rozšířila o stavby občanské vybavenosti a stavby inženýrské. Převážnou část zákazníků nyní tvoří korporátní klientela.
Roční obrat společnosti se pohybuje mezi 30 - 40 mil. Kč a je  tvořen převážně na trhu v ČR.
odrazkaPřidaná hodnota
Již od samého začátku podnikání je hlavním cílem společnosti poskytovat klientům maximální přidanou hodnotu. Veškeré práce jsou pováděny v souladu s všeobecnými a dalšími, smluvně dohodnutými parametry KKTR (kvalita, kvantita, termín, rozpočet).
Důraz je také kladen na čitelnost a korektnost podnikání, platební morálku a budování dlouhodobých vztahů s investory, našimi dodavateli i subdodavateli.
Stavební projekty jsou od fáze přípravy, přes realizaci až po předání dokončeného díla řízeny kvalifikovanými odborníky s autorizací v daném oboru, čímž je podpořeno dosažení hlavního cíle splečnosti DD SYSTEM CZ, s.r.o., kterým je uspokojení přání, potřeb a očekávání každého našeho zákazníka.
odrazkaVyužití aktuálních tredů v oboru
Pro zajištění maximální kvality dodávaných prací jsou využívány nejmodernější dostupné materiály, technologie a doporučené technologické postupy. Za účelem jejich efektivní aplikace procházejí vybraní pracovníci pravidelným školením s případnou certifikací.
Společnost DD SYSTEM CZ, s.r.o. disponuje také potřebným technickým zázemím jako je například:
odrazkastavební mechanizace,
odrazkaprostředky osobní a nákladní dopravy,
odrazkalešení,
odrazkaruční nářadí,
odrazkaostatní prostředky.
linka
logo_plus4u.jpg
We use Plus4U powered by Unicorn Universe